Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o.o. w celu usprawnienia procesów biznesowych z partnerami wnioskodawcy

DOTACJE NA INNOWACJE

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o.o. w celu usprawnienia procesów biznesowych z partnerami wnioskodawcy”

Działanie: 8.2. POIG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Finansowanie: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Projekt polega na usprawnieniu procesów świadczenia usług pomiędzy Liquid Systems Sp. z o.o. i jej partnerami biznesowymi. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu systemu informatycznego B2B, który zautomatyzuje elementy procesu świadczenia usług odbywające się wewnątrz spółki oraz elementy tego procesu zachodzące pomiędzy spółką Liquid Systems i jej partnerami. W ramach implementacji z systemami informatycznymi partnerów nastąpi implementacja zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI.

Pomocne linki do instytucji współfinansujących projekt:

Unia Europejska
www.europa.eu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl