Budowa sieci szerokopasmowej NGA na obszarze siedleckim

Tytuł projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej NGA na obszarze siedleckim”

Numer umowy o dofinansowanie: POPC.01.01.00-14-0093/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – działanie nr 1.1, „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Całkowita wartość projektu na obszarze siedleckim: 60 112 387,03 zł