Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja usług spółki Liquid Systems dzięki wdrożeniu innowacyjnych, interaktywnych usług i zaawansowanych technologii ICT

Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt nr 08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-837/12 pt.: „Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja usług spółki Liquid Systems dzięki wdrożeniu innowacyjnych, interaktywnych usług i zaawansowanych technologii ICT”

REGIONALNY PORGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIAŁANIE 1.2

Beneficjent:
Liquid Systems Sp. z o.o.
PL. Jana Pawła II 14A-15
21-560 Międzyrzec Podlaski

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.