Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej w technologii FTTH w województwie lubelskim

Tytuł projektu: „Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej w technologii FTTH w województwie lubelskim”

Realizowany w ramach Działania II.1 „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 – 31.10.2015r.

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest budowa i uruchomienie infrastruktury światłowodowej umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii FTTH o min. Gwarantowanej przepływności 30 Mb/s 506 mieszkańcom miejscowości Przychody, Krzymoszyce, Wólka Krzymowska, Krzewica, Łuniew, Kożuszki, Łuby, Brzozowica Mała, Brzozowica Duża, Zasiadki, Zaścianki, Koszeliki, Rogoźnica, Manie, Halasy (województwo lubelskie) objętych zjawiskiem cyfrowego wykluczenia do 31 października 2015 r.

Realizacja celu ogólnego zdecydowanie przyczyni się do osiągnięcia celu głównego PO RPW – przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, poprzez rozbudowę sieci teleinformatycznej nastąpi rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz z pewnością pozytywnie wpłynie na przyspieszenie rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz wyrówna ich szanse w stosunku do innych regionów Polski. Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnego systemu sieciowego oraz znaczna rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans pomiędzy mieszkańcami miast i małych miejscowości. Jest to czynnik społeczny istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe projektu na poziomie produktu:

  • Zbudowanie 74,05 km sieci szerokopasmowego Internetu,
  • Podłączenie sieci szerokopasmowego Internetu do 1 węzła dystrybucyjnego sieci SSPW w miejscowości Misie (Kryterium merytoryczne nr 5). 

Cele szczegółowe projektu na poziomie rezultatu:

  • Wprowadzenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu poprzez podłączenie 506 gospodarstw domowych do szerokopasmowego Internetu.

Wyniki z przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia Liquid Systems Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu pt.: „Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej w technologii FTTH w województwie lubelskim”.