Wzrost konkurencyjności firmy LIQUID SYSTEMS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w standardzie 4K (Ultra HD)

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy LIQUID SYSTEMS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w standardzie 4K (Ultra HD).”

Numer projektu: RPLU.03.07.00-06-0247/16

Umowa nr: RPLU.03.07.00-06-0247/16-00 z dnia 27.10.2017 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

LIQUID SYSTEMS Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności firmy LIQUID SYSTEMS Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w standardzie 4K (Ultra HD).”

Cele projektu: zakup kompletu urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej usługi będącej wynikiem prac badawczo – rozwojowych pracowników firmy Liquid Systems sp. z o.o. Innowacyjna usługa dotyczy udostępnienia możliwości odbioru sygnału telewizyjnego w rozdzielczości 4K.

Planowane efekty: realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy i rozwoju o nowe, innowacyjne usługi zapewnienia technicznych możliwości dostępu do telewizji w technologii 4K/UHD. Nastąpi wzrost zatrudnienia w firmie o 2 pełne etaty. Wprowadzone zostaną innowacje produktowe: 1; innowacje procesowe: 1; innowacje nie technologiczne: 1.
W ramach projektu zostanie zakupiony komplet urządzeń, które zostaną wykorzystane do wdrożenia i świadczenia innowacyjnej usługi zapewnienia technicznych możliwości dostępu do telewizji w technologii 4K/UHD. Usługa telewizji w formacie 4K to obraz, który dorównuje obrazom naturalnym, na ekranie nie widać pikseli, a widz uzyskuje wrażenie "uczestniczenia" w oglądanych scenach.