Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępu do Internetu w woj. lubelskim poprzez budowę sieci szerokopasmowej”

Realizowany w ramach realizacji Działania II.1 „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.08.2015r.

Cel główny projektu

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o minimalnej przepustowości gwarantowanej 30Mb/s 350 odbiorcom końcowym z miejscowości: Jelnica, Misie, Pościsze, Strzakły i Sawki w woj. lubelskim.